Mesekönyv amit imádnak a kicsik

A felnövekvő gyereknek nagy igénye van arra, hogy mesekönyv segítségével átlássa a hétköznapi emberi kötelékeket

A mesekönyv üzenetét minimum olyan remekül lehet grafikázni, akár megírni magát a fabulát. A meseillusztráláshoz gyermeki látásmód és jó érzelmi adottságok kellenek, amelyekkel azonosulni lehet a gyermeki lélektan titkaival. A mesekönyv valóságos emberekhez hasonló, körülményes és életszerű figurák segítségével a gyerekek nem tudnák olyan könnyen megérteni a jó és a rossz közötti különbséget, mint a rendkívüli jellemek példáján. A Meséld mesekönyv honlapján fedezhető fel ötlet.

A népmesék az egzisztenciális problémákat mindig lényegre törően és nyilvánvalóan fogalmazzák meg. Így a gyermek a mondanivaló lényegével szembesül, míg a nyakatekertebb cselekmény csak összezavarná Őt. A mesekönyv minden körülményt egyszerűsít. Alakjait precíz vonallal alkotja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. Szereplőiben parányi az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesekönyv történeteiben a rossz éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz csaknem minden mesében alakot ölt valamelyik szereplőben, és megnyilvánul cselekedeteiben, mint ahogy mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell.

Forrás: meseld.hu, 2018-12-25 16:44