Mesekönyv amit szeretnek a gyermekek

A felnövekvő csemetének nagy szüksége van arra, hogy mesekönyv olvasásával átlássa a szimpla emberi kapcsolatokat, szimpatizáljon a bajnokokkal és felismerje a rosszakarókat

A mesekönyv üzenetét legalább olyan remekül lehet illusztrálni, akárcsak megírni magát a históriát. A meseillusztráláshoz gyermeki látásmód és nagyon jó pszichikai adottságok kellenek, melyekkel azonosulni lehet a gyermeki lélektan titkaival. A mesekönyv valóságos emberekhez hasonló, komplikált és életszerű karakterek segítségével a ifjoncok nem tudnák olyan egyszerűen megérteni a jó és a rossz közötti különbséget, mint a végletes karakterek példáján. Tudásbázis a Meséld mesekönyv honlapon.

A népmesék a megélhetési bajokat mindig tömören és egyértelműen fogalmazzák meg. Így a gyermek a kérdés lényegével szembesül, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná a gyereket. A mesekönyv minden szituációt egyszerűsít. Alakjait határozott vonallal rajzolja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. Szereplőiben hangyányi az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesekönyv történeteiben a gonoszság éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz szinte minden mesében alakot ölt valamelyik szereplőben, és megnyilvánul tetteiben, mint ahogy mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért harcolni kell.

Forrás: meseld.hu, 2018-02-25 18:31